Russisch Blauw Info


Wat kost een Blauwe Rus......en waarom?Regelmatig krijgen fokkers de vraag of zij kittens hebben, en in een adem wordt dan ook gevraagd naar de prijs. Als de fokker die noemt en er wordt gevraagd naar een kitten met een foutje of zonder stamboom om de prijs te drukken, zullen vele fokkers al genoeg hebben van het gesprek.

Er is een reden waarom raskittens kosten wat ze kosten, en dat papiertje of een prachtige vacht, zijn niet de reden! Bij Russen wordt weinig gewerkt met een onderscheid tussen fok- show- of huisdierkwaliteit waardoor een verschil in prijs zou kunnen ontstaan. Anders dan bijv. bij raskatten die een bepaald patroon moeten hebben, dat tussen de kittentijd en de volwassenheid niet meer verandert, is het van een Russisch Blauw kitten niet zo makkelijk te zeggen hoe het uit zal groeien, omdat groei de voornaamste factor is. De kittenvacht moet nog gewisseld worden, een rechte neus kan een bobbel ontwikkelen, laag geplaatste oren kunnen rechter op komen. Er is een zeer getraind oog voor nodig om een kitten goed in te schatten, en dan nog kan de meest ervaren fokker ernaast zitten.

Noa

Wat kost een Russisch Blauw kitten nu in aanschaf en hoe wordt die prijs dan wel bepaald?

 • In Nederland kun je voor een Russisch Blauw kitten rekenen op een prijs tussen de 400 en 600 euro. De prijs die voor een kitten wordt gevraagd mag de fokker zelf bepalen, al zijn er wel richtlijnen van kattenverenigingen.
  Dat (te) goedkoop vaak duurkoop is in deze, zul je begrijpen nadat je hieronder hebt gelezen waarom de fokker zo'n prijs vraagt.
De kosten van het fokken van een nest raskittens

Uitgaande van een eerste nestje en dierenartstarieven in het Zuiden van het land (waarbij ik me ervan bewust ben dat de kosten in het midden van het land waarschijnlijk hoger zullen liggen) en de tarieven van mijn eigen kattenvereniging, zal ik een uiteenzetting geven van de kosten die een fokker maakt voordat het eerste kitten nog maar het daglicht ziet, en kort daarna.
  Allereerst heeft de fokker natuurlijk een poes nodig voor zijn fokplannen. Hoewel de kosten van de aanschaf van de poes in de meeste gevallen niet doorberekend zullen worden in de prijs van haar kittens, omdat zij voor de fokker in de eerste plaats een geliefd huisdier is, kan het soms zo zijn dat er een poes met een vrij exclusieve stamboom uit het buitenland wordt gehaald om de genenpoel in Nederland te verbreden. In zo'n uitzonderlijk geval kan de prijs en exclusiviteit van de poes meespelen in de prijs van de kittens. Hetzelfde kan uiteraard gelden voor een kater als hij bij de fokker zelf woont, of bij het bepalen van het dekgeld.
  Voordat de fokker kan beginnen met fokken zal hij of zij zich aanmelden bij een kattenvereniging als fokkerlid en een Catterynaam aanvragen.
  Op deze manier kan hij/zij straks stambomen aanvragen voor de kittens, zodat ook zij het predikaat "Blauwe Rus" mogen dragen en er ook met hen kan worden gefokt.
  Inschrijfgeld vereniging; 8 euro (eenmalig)
  Fokkerlid; 24,50 euro per kalenderjaar
  Catteryregistratie; 25,00 euro (eenmalig)
  (Prijzen verschillen per vereniging)
  Vervolgens wordt er een dekkater uitgezocht. De fokker stopt veel tijd en energie in het uitpluizen van stambomen, het bezoeken van shows en als er een of meer geschikte kandidaten zijn, het gaan kijken bij die mannen thuis en overleg met de dekkatereigenaar(s). De dekkatereigenaar mag zelf de prijs bepalen voor de dekking en logies die hij of zij geeft.
  In Nederland zullen die prijzen varieren van 300 tot 500 euro, soms wil de dekkatereigenaar eerste keus uit het nest en krijgt het kitten dan voor niets. Het is acceptabel om voor een dekking de prijs van een kitten te betalen.
  In veel gevallen mag de poes gratis opnieuw ter dekking als er maar 1 kitten (of geen) wordt geboren.
  Na de dekking moet er een dekbewijs worden ingevuld door de eigenaren van kater en poes, voor dit dekbewijs worden soms ook nog enkele euro's gerekend (bij mijn vereniging is het gratis).
  Voordat de poes bij de kater op bezoek mag, moet zij aan verschillende eisen van zowel de kattenvereniging als de dekkatereigenaar voldoen. Zij moet op tijd zijn ingeent, vrij zijn van parasieten, ze moet getest zijn op kattenaids en -leukemie en ze moet een gezondheidsverklaring van de dierenarts krijgen.
  Inentingen poes voor dekking; 32,50 euro
  Ontwormen poes; 4,50 euro
  Test kattenaids-en leukemie; 43 euro
  Controle en gezondheidsverklaring (mits gezond) voor dekking; prijs van een consult 23 euro.
  In sommige gevallen zullen er meer tests nodig zijn, zoals HCM, PKD, PL, als er een indicatie is voor deze erfelijke aandoeningen bij de poes.
  Is de poes eenmaal gedekt en drachtig, dan moet de fokker zich gaan voorbereiden op de geboorte van de kittens. Dat doet hij of zij allereerst door de poes voldoende te supplementeren in haar voeding; een drachtige poes heeft veel meer eten nodig omdat zij ook in de groei en ontwikkeling van de kittens in haar buik moet voorzien. Tijdens de dracht en het zogen zal de poes al gauw voor een extra van 130 euro aan (het best mogelijke) voer tot zich nemen.
  Voor de feitelijke bevalling zal de fokker een veilige plek voor de poes en haar pasgeboren kroost verzorgen, dat kan een doos zijn maar fokkers met plannen voor de toekomst zullen vaak een duurzamer en beter schoon te houden oplossing zoeken, zoals een speciale werpkist, een bench of een zgn. kittenkooi, waar de kittens ook later in kunnen worden gezet als de fokker even geen toezicht kan houden in een situatie waarin dat eigenlijk nodig is. Gemaakt of gekocht, de kosten voor zoiets zullen al gauw 100 euro zijn.

  Op de bodem van de werpplek zullen gemakkelijk te vervangen doeken moeten liggen (geen handdoeken want daarin blijven de kittens hangen met hun nageltjes), waarvan de fokker nog een stapel op voorraad heeft. Daarnaast moeten alle benodigdheden worden aangeschaft om de poes en de kittens tijdens en vlak na de geboorte te helpen; een geboortepakket (middel tegen weeenzwakte, melkgiftstimulant, Enzyvit, convalescense support vloeibaar krachtvoer voor de moeder) kost rond de 30 euro, een kittenpakket (slijmzuigertjes, voedingspipetten, speentjes, vervangende moedermelk, glijmiddel, druivensuiker , steriel schaartje, handschoenen enz.) met gemak 80 euro als het compleet wordt samengesteld (zoals bij Spat).
  Het hele huis zal kittenveilig moeten zijn of anders worden gemaakt; geen losliggende kabels, voorwerpen die op ze kunnen vallen etc.
Noa Luna Luna
  Zijn de kittens eenmaal zonder noemenswaardige problemen geboren (dus zonder tussenkomst van de dierenarts (voor bijv. een keizersnede), wat weer bijkomende kosten zou geven) dan kan de moederpoes door de dierenarts moeten worden gecontroleerd, onder meer om te zorgen dat er geen resten van placenta's zijn achtergebleven waardoor zij een ernstige infectie op zou kunnen lopen.
  Kosten van die controle zonder dat er verder iets gedaan hoeft te worden ; 23 euro.
  Voor de kittens worden nu de stambomen en stamboekregistratie aangevraagd, a 8,50 euro per kitten. Bij mijn vereniging zijn de eigendomsbewijzen gratis, maar bij sommige andere verenigingen moet ook daarvoor worden betaald. Gemiddeld zitten er 4 kittens in een nestje van een Rus, de kosten van de stamboekregistratie voor de fokker zijn dan dus 4X 8,50= 34 euro Waarschijnlijk is het nu al duidelijk dat de prijs van het kitten niet in het al dan niet hebben van het stamboompapier zit, gezien de kosten van de aanvraag.
  De stamboom hoort bij de kat en is het bewijs van uit welke voorouders het kitten stamt. Een Blauwe Rus zonder stamboom kan/mag niet zo worden genoemd; hiervoor is namelijk registratie in het stamboek nodig.

  Het is daarom onzin dat je bij een fokker een raskatje zonder stamboompapier goedkoper zou kunnen krijgen; dat wijst er hooguit op dat registratie bij het stamboek om de een of andere reden onmogelijk was, bijv, omdat er met een kat zonder stamboom is gefokt.
  Een kitten dat veel goedkoper wordt aangeboden heeft waarschijnlijk op heel andere, meer cruciale vlakken moeten inleveren (zorg, zorg voor zijn moeder) waardoor het goedkoper weg kan. Omdat de stamboom het enige bewijs is van de identiteit van de kat, hoor je deze altijd bij de kat te krijgen, normaal gesproken als je het kitten krijgt, soms wat later als de aanvraag nog onderweg is.
  De pasgeboren kittens zullen iedere dag worden gewogen om hun groei nauwlettend in de gaten te houden. Hiervoor is uiteraard een weegschaal nodig, liefst electronische en op 0.1 gram nauwkeurig. Zo'n (keuken) weegschaal kost gemiddeld 20 euro in aanschaf. Ook kan er een blender nodig zijn om voer fijner te malen/ te mixen.
  Vooropgesteld dat alles goed gaat, zullen de kittens snel blijven groeien en langzaamaan overgaan op vast voer. Vanaf dat moment zullen ze ook de kattenbak gaan gebruiken. De fokker zal ervoor zorgen dat er geschikt voer voor de kittens beschikbaar is en dat het op een hygienische manier wordt aangeboden. Jonge kittens halen soms de voer-en de kattenbak nog wel eens door elkaar, (naast dat er met alles druk wordt gespeeld) daarom zullen brokjes wat vaker vervangen moeten worden, zal er met blik of rauw rekening mee moeten worden gehouden dat een deel op de vloer zal landen en zal er kattenbakvulling moeten worden gebruikt dat geen kwaad kan in het verteringsstelsel van een kitten. Het kattenbakje moet uiteraard makkelijk toegankelijk zijn en dus meestal ook weer speciaal worden aangeschaft. Al met al zal een snelgroeiend, actief kitten gedurende een periode van 9 weken zeker voor 70 euro aan voer wegwerken en voor 30 euro aan extra kattenbakvulling. 4X 100 euro per kitten wordt dan minstens 400 euro die aan voer en grit wordt besteed.
  Moederpoes en kittens zullen tijdens hun samenzijn tenminste nog tweemaal, vaker nog driemaal worden ontwormd; ong.10 euro per keer voor moeder en haar nest, en als er andere katten bij de kittens komen zullen ook zij ge-ent, vlo- en wormvrij moeten zijn. Ook zullen de kittens op een gegeven moment hun entingen moeten krijgen. Afhankelijk van de inzichten van de fokker en zijn/haar dierenarts over op welke leeftijd men het best kan enten, kan dit een (de tweede booster krijgt het kitten dan bij de nieuwe eigenaar) of twee maal gebeuren; a ong. 30 euro per kitten per keer; tot 240 euro dus, bij 4 kittens en tweemaal enten. Tijdens het entingsconsult zal de dierenarts ook een beoordeling maken van de algemene gezondheid van de kittens. De kittens krijgen een entingsboekje/ dierenpaspoort.
  Bij het opgroeien van de kittens zullen er meer kosten opduiken, er moet bijv. een voor hen veilige kleine krabpaal staan, er moet speelgoed beschikbaar zijn dat niet al door een volwassen dier is geclaimd. Het is natuurlijk aan de fokker hoeveel hieraan wordt besteed.

Luna
Kosten tot nog toe zijn zeker 1500 euro, in het meest gunstige geval, bij het laagste dekgeld, zonder extra testen en zonder complicaties bij moederpoes of kittens. Niet meegerekend zijn nog de vervoerskosten die de fokker maakt; bij het uitzoeken van de kater (meestal niet om de hoek), het brengen en halen van de poes en de ritjes naar de dierenarts en soms ook het brengen van de kittens naar hun nieuwe eigenaren. Of de kosten van de schade die kittens toebrengen aan het huis of van het voorkomen daarvan, de kosten om ze in te schrijven op shows om show-/dan wel fokkwaliteit te helpen bepalen, van speelgoed of spulletjes die worden meegegeven met het kitten.


In veel gevallen worden de kittens gechipt, a 38.50 per kitten. De tijd die de fokker in de kittens stopt, of die hij/zij vrijmaakt om kittenkopers te kunnen ontvangen (en keer op keer van koffie en wat lekkers te voorzien) worden niet vergoed. Daarom heet het natuurlijk ook een hobby, en geen beroep.Je zult begrijpen dat bij een of twee kittens de fokker geld op het nestje toelegt, terwijl hij/zij bij meer dan vier kittens misschien een beetje winst maakt, die de volgende keer net zo hard weer nodig kan zijn om een keizersnede te kunnen bekostigen.En daarom kost een Rusje dus wat het kost!
Tekst: Maartje Schoenmaker


Door Blauwe Russen liefhebbers - Voor Blauwe Russen liefhebbers


Home