Russisch Blauw Info


Wat is een slipnestje?

ls je op zoek gaat naar een kitten, in het begin wellicht via internet of advertenties, zul je bij enige regelmaat de term "slipnest" tegenkomen
Hoewel voor iemand uit de raskattenhobby direct duidelijk zal zijn wat hiermee bedoeld wordt, behoeft het voor de leek wellicht nog enige uitleg.
Omdat wij je willen helpen een kitten in huis te halen dat zo veel mogelijk aan jouw verwachtingen beantwoordt, willen wij je van zo veel mogelijk relevante informatie voorzien, zodat die verwachtingen realistisch zijn.
Wat betekent het dus als er een "slipnest van een Blauwe Rus" wordt aangeboden?

 • Definitie: "Slipnest" is een ander woord voor "ongepland nest". De kittens zijn dus resultaat van een "slippertje"!
 • Deze nestjes kunnen binnen ieder ras voorkomen, bij de Rus is de regelmaat ervan echter niet hoog.
  Dit kan er natuurlijk mee te maken hebben dat deze katten een relatief klein aandeel hebben in het totale raskattenbestand, waardoor het lijkt alsof het bij sommige andere rassen vaker voorkomt.
 • Slipnesten, zoals aangeboden op internet of in advertenties, zijn meestal raskruisingen (dus bijvoorbeeld een Rus met een Brits Korthaar) of kittens van een raskat met een huiskat. Een slipnest van een Blauwe Rus is dus meestal slechts voor de helft een Blauwe Rus en het is niet te voorspellen welke kenmerken van een Rus de kat bij het opgroeien zal ontwikkelen. Kittens uit zo'n slipnestje kunnen geen stamboom krijgen (soms wel een afstammingsbewijs), er mag niet met ze worden gefokt en op shows worden zij ingedeeld bij de huiskatten.

 • Een slipnestje KAN ook voortkomen uit twee Blauwe Russen; bijvoorbeeld als de fokker de (eerste) krolsheid van zijn/haar poes niet opmerkt, en de poes gedekt wordt door een kater die bepaalde periodes tussen de poezen mag lopen of bij ze is binnen gekomen.
  Deze nestjes worden dan niet als "slipnest" geadverteerd, omdat zij gewoon "raszuiver" zijn en een stamboom krijgen.
  Dat wil echter niet zeggen dat zo'n nestje "beter" is dan een slipnest uit een raskruising of met een huiskat.
  Iedere kruising dient door de fokker zorgvuldig te worden afgewogen.

  De ouderdieren moeten van te voren tenminste getest zijn op kattenaids en -leukemie, hun inentingen hebben gehad, in optimale conditie en vrij van gebreken zijn. Ze moeten oud genoeg zijn. (Bij Rusjes zijn de poezen meestal tenminste een jaar oud, maar vaker nog wat ouder als zij hun eerste nestje mogen krijgen. Zij worden niet zo snel volwassen als bijv. de Oosterse rassen)

  Daarnaast moeten zij goed bij elkaar passen, geen verhoogde kans geven op kittens met gebreken (zoals bijvoorbeeld het geval zou kunnen zijn met te ver doorgevoerde inteelt) en iets toevoegen aan de genetische diversiteit van het ras.
  Dit is zeker niet altijd het geval als twee katten paren die toevallig tot hetzelfde ras behoren.
  Schroom dus niet om de fokker van je kitten te vragen waarom hij/zij voor een specifieke combinatie heeft gekozen.
  De verantwoordelijke fokker ziet dit als interesse, waardeert dat je je goed hebt geinformeerd en zal je met plezier een samenvatting geven van het uitgebreide voorwerk dat hij/zij gedaan heeft om zo gezond, lief en rastypisch mogelijke kittens te kunnen fokken.

 • Een raskruising is niet altijd een slipnest. Er kunnen redenen zijn waarom er voor een bepaald ras voor inmenging van een ander ras wordt gekozen.
  Voorbeelden zijn rassen in opbouw of rassen die op de rand van uitsterven balanceren. De Blauwe Rus wordt in Europa bij hoge regelmaat gebruikt voor de opbouw van de Nebelung. Deze raskruising is ook toegestaan bij de kattenverenigingen en stamboeken. (De kittens gaan tot het Nebelungen ras behoren.) In het verleden zijn Russen ook wel eens gebruikt voor de Sphinx, en andersom, o.a. Siamezen en Britten gebruikt voor de Rus. Voor het Russisch Blauwe ras zijn deze kruisingen heden niet meer nodig en er bestaat dan ook geen enkele reden meer om een dergelijke kruising uit te voeren.
  Ook voor een paring aan een huiskat is momenteel geen goede reden aan te voeren.

e nadelen van een slipnestje.

 • Van rasmixen kan net zo min worden voorspeld hoe de dieren uitgroeien, als van iedere andere kat die niet tot een ras behoort. De genen die in een ras zo zorgvuldig zijn vastgelegd worden volstrekt willekeurig vermengd in zo'n kruising. Als beide ouders bekend zijn, kan men nog enigzins een inschatting maken van de gezondheid van de kittens, maar de karaktertjes en het uiterlijk zullen vooral door het toeval worden bepaald. Als een van de ouders onbekend is kan dat vervelende implicaties hebben voor de gezondheid of het karakter van het kitten. Hou je wel van een verrassing? Dan zitten er heel veel lieve katjes in het asiel die op een liefdevol tehuis wachten en net zo leuk kunnen uitgroeien als een kruisingskatje

  Door zo'n kitten aan te schaffen stimuleer je ook niet rechtstreeks een fokker die doelbewust keer op keer het risico op slipnestjes neemt....want die bestaan er. Een verantwoordelijk fokker is zich ook bewust van de problematiek rond het overschot aan katten in het asiel en zal niet aan die populatie willen bijdragen door meer rasloze katjes op de wereld te zetten. Voor een kitten uit een slipnestje dat een huis krijgt zal er toch een ander kitten in het asiel blijven zitten.
  Natuurlijk bestaan er overmachtssituaties; bij iedere fokker kan een keer een krolse poes naar buiten ontsnappen o.i.d. Voor een fokker met hart voor zijn/haar dieren en hobby is dit echter wel een hoogst ongewenste situatie. Hij/zij wil met zijn/haar hobby iets toevoegen aan het ras, niet slechts katten vermeerderen. Hij/zij zal ervoor willen zorgen dat zijn poes er op ieder vlak klaar voor is om gedekt te worden om complicaties en gezondheidsproblemen bij haar en de kittens te voorkomen. Een zwangerschap is een zware aanslag op het lijf van de poes, een zwangerschap van een slipnest is een zinloze aanslag op het lijf van de poes. Een fokker die luchtig doet over een slipnest, of waarbij er regelmatig slipnestjes worden geboren, denkt dus duidelijk niet in het belang van zijn/haar dieren. Zo iemand wil je vast niet stimuleren om door te gaan op de voet waarop hij/zij bezig was. Lijkt het erop dat het slipnestje een eenmalig voorval is geweest, lijkt de fokker betrouwbaar en ben je misschien zelfs al gevallen op een van de kittens? Dan heb je mogelijk toch een hele lieve kameraad voor het leven gevonden, waar niks mis mee is. Hou er alleen rekening mee dat deze kat mogelijk niet de kenmerken zal ontwikkelen waarnaar je in eerste instantie op zoek was.

Zoek je een kat met alle kenmerken van de (gemiddelde) Blauwe Rus, GA dan voor een Blauwe Rus en kies een kitten uit een mooie combinatie die op een goed moment bewust is gedaan.

Tekst: Maartje Schoenmaker


Door Blauwe Russen liefhebbers - Voor Blauwe Russen liefhebbers


Home