Russisch Blauw Info


ECHOGRAFIEScreening op afwijkingen

Met echografie kan screenend onderzoek bij fokdieren gedaan worden. Bekende onderzoeken zijn het PKD onderzoek en het HCM onderzoek bij katten. Ook bij enkele hondenrassen vindt echografisch onderzoek plaats alvorens er gefokt mag worden.

Deze onderzoekstechniek maakt gebruik van ultrageluidsgolven en is vooral geschikt voor onderzoek van de buikholte, hart en pezen (dit laatste vooral bij paarden).

Voor onderzoek van de buik is het belangrijk dat het dier nuchter is, omdat een volle maag storing geeft op het echobeeld. De urineblaas moet redelijk goed gevuld zijn, zodat de dieren een uur voor de echo niet mogen plassen. Ook te veel drinken kort voor onderzoek moet vermeden worden omdat er dan teveel lucht in de maag terecht kan komen bij het slikken.

Om goed contact te krijgen met de echokop (transducer) moet er bij een echo-onderzoek altijd een deel van de vacht geschoren worden. Ook wordt om die reden de huid ingesmeerd met afwasbare gel. Met de echo maakt de dierenarts een soort doorsnede door de weefsels. Om een goed driedimensionaal beeld te krijgen, wordt er daarom in meerdere richtingen gescand. De grootte, de vorm, de structuur en de echorijkheid van de weefsels wordt beoordeeld.

Bij de echografie van het hart worden er bovendien metingen verricht om de functie van het hart in kaart te brengen. Tevens wordt er met de doppler-techniek (kleurendoppler en spectraaldoppler) gekeken naar de stroomrichting en stroomsnelheid van bloed, waardoor bijv lekkages van klepsystemen in het hart vastgesteld kunnen worden.

Een echo onderzoek is niet pijnlijk en kan dan ook meestal plaats vinden zonder voorafgaande sedatie. De geluidsgolven zijn niet gevaarlijk voor mens en dier. De eigenaar mag tijdens het onderzoek bij zijn of haar dier aanwezig blijven. Het echografisch onderzoek is een dynamisch onderzoek, waarbij er tijdens de beeldvorming van de organen, de structuren direct beoordeeld worden. Het onderzoek zal hierdoor 20-30 minuten duren en nadien zullen de bevindingen met u besproken worden.


HCM met Verdikkinghartspier

Hypertrofische cardiomyopathie bij katten toont juist een verdikking van de spierwand en een verkleining van het lumen van de linker kamer. Linker boezem is juist wel vaak verwijd.


HCM weinig lumen tijdens contractieen ontspanning

In het eindstadium is er nauwelijks nog ruimte voor bloed in het hart waardoor de pompfunctie sterk afneemt. Het is een hartspieraandoening die vaak een erfelijke basis heeft.


HCM weinig lumen tijdens contractieen ontspanning 2

De verdikking van de hartspier kan echter ontstaan door een verhoogde bloeddruk zoals die kan ontstaan bij een verhoogde hoeveelheid schildklierhormoon in het bloed. De echo biedt weer uitkomst omdat hiermee de dikte van de hartspier en de overgebleven ruimte in het hart in beeld te brengen is. Op basis van dit beeld kan dan een passende therapie gestart worden.

 

PKD onderzoek

PKD is de afkorting voor Polycystic Kidney Disease. PKD komt veel voor bij perzen, maar ook bij andere rassen zoals de Britse Korthaar en de Main Coon. Het is een aandoening waarbij in beide nieren cystes (dit zijn met vocht gevulde blaasjes) gevonden worden.
Naarmate de cystes groter worden, worden steeds meer normale niercellen in hun functie belemmerd. Dit leidt uiteindelijk tot chronisch nierfalen. Er zijn geen medicijnen voor PKD. De enige behandeling is een niersparend dieet. PKD is erfelijk en erft dominant over. Het testen kan vanaf de leeftijd van 6 maanden gebeuren. Vr de leeftijd van 6 maanden kan er wel getest worden. Wanneer er geen cystes worden gevonden geeft men een voorlopige uitslag. Om een definitieve uitslag "PKD- vrij" te krijgen moet het onderzoek herhaald worden. Rond de leeftijd van 1 jaar is de betrouwbaarheid van de test bijna 100%. Dit is belangrijk omdat positieve dieren voor de fok moeten worden uitgesloten. Het specialistische echo onderzoek wordt gedaan vaak gecombineerd met echo onderzoek naar H.C.M.

 

HCM onderzoek

HCM is de afkorting van Hypertrofische CardioMyopathie. HCM komt bij meerdere kattenrassen voor. Het is een aandoening waarbij de spierwand van de linker kamer dikker en stijver wordt. Uiteindelijk kan het hart de pompfunctie niet goed meer vervullen en is er kans op trombose en vochtophoping in longen en borstholte.
Wanneer de hartziekte tijdig ontdekt wordt, kan met hartmedicatie en dieet nog jarenlang het leven van de kat verlengend worden. HCM kan erfelijk zijn (maar zeker niet altijd!). Bij de Maine Coon is hier veel onderzoek naar gedaan. In dit ras erft HCM dominant over en leidt op jonge leeftijd vaak tot ernstige problemen.
Bij andere kattenrassen is minder onderzoek gedaan, maar ook hier komen erfelijke vormen voor. Het testen op HCM wordt geadviseerd bij katers vanaf 2 jaar en bij poezen vanaf 3 jaar oud. Het onderzoek geeft helaas alleen een momentopname. Wordt de afwijking echografisch niet vastgesteld dan wil dit nog niet zeggen dat de kat geen drager is. Hoe ouder het dier bij het onderzoek is, des te groter de kans dat het ook werkelijk HCM-vrij is. Het is bij een "gunstige" uitslag dan ook verstandig om de echo jaarlijks te herhalen. De huidige methode biedt in ieder geval wel de mogelijkheid om de positieve katten voor de fok uit te sluiten.
Klik hier voor een voorbeeld van een HCM verklaring.Bron: (met toestemming)
Dierenkliniek Emmeloord

 

 

Door Blauwe Russen liefhebbers - Voor Blauwe Russen liefhebbers

Home