Russisch Blauw Info


DNA databank voor Russen en NebelungenDe Stichting Blauwe Rus - Russian Blue Foundation heeft onlangs via een nieuwsbrief en diverse publicaties bekend gemaakt dat zij in samenwerking met "Gencouns" een databank voor Russen en Nebelungen heeft opgezet en doet een oproep tot uw medewerking.

Deze stap zat al in de planning maar is door het recentelijk bekend worden van een positief HCM geval bij een Rus in een stroomversnelling geraakt. Vandaar de oproep om bij te dragen aan deze databank. Leest u alstublieft de oproep zorgvuldig door, want het gaat hier om de toekomst van de door ons zo geliefde rassen, de Rus en de Nebelung.

Doel van deze databank is om zoveel mogelijk DNA materiaal op te slaan zodat onderzocht kan gaan worden of de DNA marker die reeds gevonden is bij de Maine Coon en de Ragdoll ook bij de Rus voorkomt. Als dit niet het geval is kan met dezelfde bloedmonsters onderzoek worden gedaan naar een voor de Rus specifieke marker.

Met zo'n marker kan een DNA test worden ontwikkeld waarmee HCM al vroeg onomstotelijk kan worden vastgesteld.

Dit is een kleine maar zeer belangrijke stap voor de gezondheid van onze Russen populatie.

Iedereen die Rusjes heeft kan hieraan meewerken.
Er worden bloedmonsters gevraagd van zowel zieke als gezonde dieren om een goede vergelijking te kunnen maken.

Heeft u het ras lief, help dan mee!!!!!!!!!

Kijk hier voor de originele oproep.

 

 

Door Blauwe Russen liefhebbers - Voor Blauwe Russen liefhebbers

Home